Қидирув натижаси

Қидирилди: (Калит сўзи : )
Топилган ёзувлар 84
Қидирув созламасини ўзгартириш
1
Klinik anatomiya terminologiyasi
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Сон(лари) Муаллиф Teshayev Sh. J. Чиқиш маълумотлари Buxoro 2019 Саҳифалар сони 262 b. Нашр хили Книга Аннотация Bu qo'llanma klinik anatomiya faniga tegishli umumiy va maxsus terminlar, tushunchalar, tasniflar va shu fanning barcha bo'limlari uchun tizimlashtirilgan ruyxatlarni o'z ichiga oladi. Bu qo'llanma 3-kurs davolash, pediatriya, tibbiy pedagogika va stomatologiya fakultetlari talabalari va morfologiya mutaxassisligi magistratura rezidentlari uchun mo'ljanlangan.
2
Болалар хирургияси
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Дарслик Сон(лари) Муаллиф И.А. Ахмеджанов Чиқиш маълумотлари Тошкент 2003 Саҳифалар сони 248 б. Нашр хили Аннотация Дарслик болаларда учрайдиган сийдик аъзоларининг нуксонли ривожланишлари ва хирургик касалликлари хакида барча керакли маълумотларни уз ичига олган. Ушбу кулланма замонавий укув дастури асосида ёзилган булиб, тиббиет институтлари талабалари, болалар хирургияси, педиатрлар ва амалиет шифокорларига мулжалланган. Дарсликда 6 та жадвал, 70 та расм, 160 та тест ва вазият масалалари киритилган.
3
O'zbekiston tarixi
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Сон(лари) Муаллиф Usmonov Q. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2016 Саҳифалар сони 497 b. Нашр хили Книга Аннотация Darslikda Vatanimizning qadim zamonlardan to hozirgi davrgacha o'tgan bir necha ming yillik tarixi oliy o'quv yurtlari uchun tavsiya etilgan O'zbekiston tarixi o'quv dasturi talabalari doirasida yoritilgan
4
Ovqatlanish gigiyenasi fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun qo'llanma
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Darslik Сон(лари) Муаллиф G.I.Shayxova Чиқиш маълумотлари Toshkent 2015 Саҳифалар сони 416 b. Нашр хили Книга Аннотация «Ovqatlanish gigiyenasi fanidan amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo' llanma» tibbiyot institutlari tibbiy profilaktika fakulteti talabalari va kollej o'quvchilari, davlat sanitariyaepidcmiologiya nazorati markazlari amaliyot vrachlari uchun mo'ljallangan. Ushbu o'quv qo'llanma O'zbekiston Respublikasida faoliyat ko'rsatib kelayotgan amaldagi 5510300 «Tibbiy profilaktika ishi» oliy ta'lim davlat standarti va kvalifikatsion dasturi asosida tuzilgan.
5
Туберкулезнинг эпидемиологияси ва парвариши
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар услубий қўлланма Сон(лари) Муаллиф Миртазаев О.М. Чиқиш маълумотлари Тошкент 2012 Саҳифалар сони 172 Нашр хили Книга Аннотация Юқумли касалликларга, жумладан туберкулезгава ОИВ/ОИТС касаллигига қарши курашадиган олий маълумотли мутахассисларни тайёрлаш, уларнинг касбий маҳоратини ошириш, бўлғуси шифокорларнинг ушбу бўйича қўлланилаётган тажрибаларни ўрганишига асосланган.
6
Mutaxassislikka kirish
Сарлавҳа darslik Сарлавҳага тегишли маълумотлар Darslik Сон(лари) Муаллиф F.I.Salomova Чиқиш маълумотлари Toshkent 2020 Саҳифалар сони 350 b. Нашр хили Книга Аннотация Darslik tibbiy profilaktika ishi va vrach gigiyenist-epidemiolog faoliyati haqida umumiy tushuncha shakillantirish hamda kelgusida mutaxassislik fanlarini chuqur ozlashtirishga to'g'ri yo'nalish berish uchun tayyorlangan.
7
Radiatsion gigiyena
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Darslik Сон(лари) Муаллиф F.I Salomova Чиқиш маълумотлари Toshkent 2020 Саҳифалар сони 172 b. Нашр хили Книга Аннотация O'quv qo'llanma Radiatsion gigiyena mutaxassisligi bo'yicha magistratura talabalariga ta'lim berish uchun mo'ljallangan. Qo'llanmaga radioaktivlikning fizikaviy asoslariga taaluqli nazariy masalalar, radiobiologiyaning asosiy masalalari va xodimlar hamda aholining radiatsion xavfsizligini ta'minlashning nazariy asoslari kiritilgan.
8
Gigiyena. Tibbiy ekologiya
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Darslik Сон(лари) Муаллиф F.I Salomova Чиқиш маълумотлари Toshkent 2020 Саҳифалар сони 592 b. Нашр хили Книга Аннотация O'quv adabiyotida atrof-muhit omillarining inson organizmiga ta'sir xususiyatlarini o'rganish, olingan natijalar asosida aholi uchun eng muvofiq yashash, mehnat qilish, dam olish va davolanish masalalari bo'yicha muhim ma'lumotlar keltirilga.
9
Тиббиёт генетикаси
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Дарслик Сон(лари) Муаллиф К.Н. Нишонбоев Чиқиш маълумотлари Тошкент 2000 Саҳифалар сони 216 б Нашр хили Книга Аннотация Дарсликда тиббиётнинг мухим сохаси хисобланган генетиканинг хозирги замон илм-фан ютукларига таянган дастури тиббиёт институтларида таълим олаётган талабаларга хавола килинади.
10
Umumiy va tibbiy radiobiologiya
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар O`quv qo`llanma Сон(лари) Муаллиф M.I Bazarbayev Чиқиш маълумотлари Toshkent 2019 Саҳифалар сони 272 b. Нашр хили Книга Аннотация Bu o'quv qo'llanma tibbiy-biologik fanlar yo'nalishi bo'yicha ta'lim olayotgan talabalar va radiobiologiya bo'yicha ilmiy izlanishlar olib boruvchi tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan.