Қидирув натижаси

Қидирилди: (Калит сўзи : )
Топилган ёзувлар 19
Қидирув созламасини ўзгартириш
1
Fuqaro muhofazasi va fuqaro muhofazasi tibbiyot xizmati
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар O'quv qo`llanma Сон(лари) Муаллиф Rustamova X.E. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони 272 b. Нашр хили Книга Аннотация O`quv qo`llanma tabiiy, texnogen, ekologik, harbiy va ijtimoiy tusdagi favqulodda vaziyatlarda fuqaro muhofazasi tibbiyot xizmatining asosiy vazifalari haqida ma`lumot beradi.
2
Odam anatomiyasi
Сарлавҳа Atlas 2 Jild Сарлавҳага тегишли маълумотлар Сон(лари) Муаллиф Ahmedov N.K. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони Нашр хили Книга Аннотация Atlas ikki jilddan iborat bo'lib, ikkinchi jildda tomirlar sistemasi,vena sistemasi,limfa,nerv,periferik,vegetativ nerv sistemasi va sezgi a'zolari haqida keng yoritilgan.Atlas tibbiyot talabalari hamda shifokorlar uchun mo'ljallangan.
3
Jamoada hamshiralik ishi
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар darslik Сон(лари) Муаллиф Mamatkulov B.M. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2016 Саҳифалар сони 228 b. Нашр хили Книга Аннотация Ushbu darslik Respublikamiz sog`liqni saqlash tizimini takomillashtirish, aholi salomatligini yaxshilash, aholi orasida kasalliklarni, o`limni kamaytirish, aholining sanitariya madaniyatini oshirish va aholi orasida sanitariya-statistik tadqiqot usullarini qo'llash orqali tahlil qilish va olingan natijalarni hayotga tatbiq etish haqida ma'lumotlar beradi.
4
Shifokor va bemor
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар O'quv qo`llanma Сон(лари) Муаллиф Zokirxo`jayev Sh. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2016 Саҳифалар сони 128 b. Нашр хили Книга Аннотация "Shifokor va bemor" fanidan "Shifokor va bemor"o`quv qo`llanmasi tibbiyot oliy o`quv yurtlari talabalariga klinik fanlarnio`tish jarayonida bemorlar bilan birinchi bor mustaqil ishlay boshlashlari sababli muxim qo'llanmadir.
5
Kasbiy psixologiya
Сарлавҳа Darslik Сарлавҳага тегишли маълумотлар Сон(лари) Муаллиф Aripova N.A. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони 367 б. Нашр хили Аннотация Darslikda ta'lim va taraqqiyotning o'zaro bog'likligi ta'lim psixologiyasi kursning asosiy mazmuni bo'lgan talabalarning o'qish va uqish faoliyatini shakillantirish hamda tarbiya psixologiyasini jarayonida talaba shaxsini shakillantirish kabi muhum ma'lumotlarkiritilgan.
6
Mikrobiologiyadan amaliy mashg'ulotlar
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар Darslik Сон(лари) Муаллиф Eshboyev E.H. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2005 Саҳифалар сони 343 b. Нашр хили Аннотация Mikrobiologiya fani egallagan soha juda keng bo'lib, uni o'quvchiga to ‘liq yetkazish uchun bir necha qismga bo'lib o'rganiladi. Birinchi qismda - mikroorganizmlar morfologiyasi va fiziologiyasi, ularning tabiatda tarqalishi haqida umumiy ma’lumotlar berilgan. Xususiy mikrobiologiya qismida yuqumli kasalliklar qo'g'atuvchi mikroorganizmlaming barcha xossalari o'rganiladi. Darslikda asosiy e ’tibor mikrobiologiya amaliyotida bajariladigan laboratoriya mashg'ulotlariga qaratilgan.
7
Fuqarolik jamiyati
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар o`quv qo`llanma Сон(лари) Муаллиф Utamuradov A. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони 376 b. Нашр хили Аннотация O`quv qo`llanmada hozirgi davr fuqarolik jamiyatiga doir nazariyalar va masalalar, rivojlangan davlatlarda va O`zbekistonda fuqarolik jamiyati qurish tajribalari, ushbu jarayondagi islohotlar va muammolar, ularning yechimlari mujassamlashgan.
8
Gistologiya, stitologiya va embriologiya
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар darslik Сон(лари) Муаллиф To`xtayev Q.R. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони 384 b. Нашр хили Книга Аннотация Darslikda gistologiya, sitologiya va embriologiyaning asoslari bo'yicha zamonaviy ma'lumotlar keltirilgan. Unda ma`lum ketma-ketlikda hujayra biologiyasi, umumiy va xususiy gistologiya hamda odam embrional taraqqiyotining asoslari yoritilgan.
9
Anatomiya
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар 1Jild Сон(лари) Муаллиф A.Ahmedov Чиқиш маълумотлари Toshkent 2018 Саҳифалар сони 332 b. Нашр хили Книга Аннотация Ushbu darslik 2 jilddan iborat boMib, I jildiga tayanch-harakat a ’zolar, ichki a ’zolar boMimidan hazm va nafas a ’zolari lizimlari haqidagi ma’lumotlar kiritilgan. Darslik tibbiyot institutlarining barcha yo‘nalishi talabalari uchun mo‘ljallangan. bo‘lib, undan shu sohada faoliyat yuritayotgan mutaxassislar ham foydalanishlari mumkin.
10
Yuqumli kasalliklarda hamshiralik ishi
Сарлавҳа Сарлавҳага тегишли маълумотлар darslik Сон(лари) Муаллиф Axmedova M.D. Чиқиш маълумотлари Toshkent 2019 Саҳифалар сони 252 b. Нашр хили Книга Аннотация Darslik tibbiyot institutlari oliy hamshiralik ishi talabalari uchun mo'ljallangan namunaviy dasturda keltirilgan barcha mavzular materiallarni o`z ichiga olgan. U tibbiyot instituti oliy hamshiralik ishi talabalari, oliy hashiralar uchun mo`ljallangan.