Ro'yhatdan o'tkizish tartibi tezkorlik bilan bajariladi. Ro'yhatga olish formasini diqqat, haqqoniylik bilan to'ldiring. Kiritilgan kutubxona ma'lumotlaringiz kutubxona xodimiga kelib tushadi. Kutubxona xodimi sizga ID raqami biriktiradi. Qo'shimcha savollar tug'ilganda siz tomondan kiritilgan bog'lanish ma'lumotlari orqali bog'lanadi. ID raqam olib tasdiqlangandan so'ng siz Yig'ma Elektron Katalogdan to'la qonli foydalanish xuquqiga ega bo'lasiz.

* При получении пластиковой ID карты обязательно иметь при себе паспорт